Slavernij in de klas

Mapping Slavery

Mapping Slavery Edu biedt routes en bronnen voor het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma De Sporen nodigt leerlingen uit zelf op onderzoek te gaan. Met informatie en bronnen ontdekken zij buiten de school, op straat, sporen van slavernij. Zoals het huis van een slavenhandelaar, een abolitionist of een gevelsteen met  de tekst T Sernaemse Koffivat waar koffie werd verwerkt uit Suriname, verbouwd door  mensen in slavernij.  

Slavernij en JIJ

Op deze website treft de bezoeker basiskennis over dit deel van de Nederlandse geschiedenis. Een groot aantal wetenschappers en deskundige auteurs schreef eraan mee. Slavernij en Jij geeft op educatief verantwoorde wijze essentiële thema’s uit het Nederlandse slavernijverleden weer. De website is geschikt voor docenten, scholieren en studenten van VMBO-T, HAVO, VWO en MBO.

Quaco – Leven in slavernij

De strip Quaco: Leven in slavernij, is geschreven voor leerlingen van de 2e en 3e klassen in het voortgezet onderwijs. Met de strip die veel illustraties kent, worden ook zij die niet graag of met meer moeite lezen meegenomen in een spannend en persoonlijk verhaal.

Canon van Nederland: slavernij en kolonialisme

De trans-Atlantische slavernij is een van de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Het onderwerp komt naar voren in minstens twee van de zeven hoofdlijnen van de Canon vanuit de uitgangspunten sociale ongelijkheid en wereldeconomie. Sinds 2020 wordt een ook een venster gewijd aan auteur, activist en verzetsheld Anton de Kom (foto).

De Geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet

Stichting Nederland Wordt Beter heeft een lespakket ontwikkeld over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Het lespakket is geschikt voor onderwijs (PO en VO), maar ook voor bedrijven en organisaties. Het dient als een hulpmiddel waarmee een inhoudelijk gesprek over Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest gevoerd kan worden.

Slavernij en mensenrechten

Het lespakket slavernij en mensenrechten belicht de samenhangende geschiedenis van transatlantische slavernij en de opkomst van mensenrechten in intensieve cursus van vier weken waarin verschillende vakgebieden met elkaar verbonden zijn. Door middel van dans, ruiken, proeven, praten en artistieke producties in lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap, biologie worden scholieren en docenten uitgenodigd om het verband te erkennen tussen de gruwelen van slavernij en de belofte van mensenrechten.

Zeeuws Archief: MCC Slavenreis d’Eenigheid

De onderwijswebsite Slavenreis van de Eenigheid belicht de driehoeks- of trans-Atlantische slavenhandel vanuit het perspectief van de slavenreis van het schip de Eenigheid. De website bestaat uit verschillende onderdelen: korte multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen, verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijk- en onderzoeksopdrachten en suggesties voor verwerkingslessen.

Slavernij niet voorbij

Online lesprogramma over twee actuele onderwerpen: oneerlijke handel en racisme. Het pakket is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 en leerlingen uit de onderbouw Voortgezet Onderwijs. De lessen kunnen losstaand in de klas worden gebruikt, of als voorbereiding op een bezoek aan het Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum. 

Feest! Keti Koti

Keti Koti, de dag waarop in Nederland elk jaar op 1 juli de slavernij herdacht wordt en de vrijheid gevierd, betekent ‘Ketenen Verbroken’. Ongeveer 150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, die toen koloniën van Nederland waren. Leer het Vrijheidslied, maak een vogel en bespreek met elkaar of Keti Koti een nationale feestdag zou moeten zijn.

Ancestors Unknown

Het lesprogramma Ancestors unKnown biedt jongeren ondersteuning in de zoektocht naar hun afkomst en identiteit. Naast een aantal lessen over koloniale en migratiegeschiedenissen, biedt Ancestors unKnown een aantal genealogie lessen aan, om via stamboomonderzoek en (oral history) interviews op zoek te gaan naar voorouders en familiegeschiedenis. 

%d bloggers liken dit: